MÅL

Det er vores mål at give det enkelte barn og gruppen en tryg, oplevelsesrig og udviklende hverdag.

VÆRDIER

Vi værdsætter:
At Koglerne er en mindre og alternativ institutionsform, som giver mulighed for en tæt kontakt mellem pædagoger, børn og forældre.

At vi befinder os i naturen. Vi kan udnytte dens elementer – jorden, ilden, luften og vandet til at stimulere og styrke børnenes fantasi, motorik, sanser og nysgerrighed.

At give børnene tid til at kunne fordybe sig i legen, i venskabet, i forundringen over naturen.

At det enkelte barn oplever og føler trygheden i at tilhøre et gruppefællesskab, hvor dets egne behov og forudsætninger bliver tilgodeset.

At vi i samvær med børnene giver dem redskaber og muligheder for at udvikle kompetencer til at løse konflikter.

At vi sammen med forældrene hjælper børnene til at udvikle en stadig større grad af selvhjulpenhed.

At musikken bruges til at motivere, inspirere og socialisere og giver børnene mulighed for, at træde frem som de er og give deres personlige bidrag til fællesskabet.